Om mig

På vej

CV og publikationsliste 

Uddannelse

2023 Angst-kursus for terapeuter v/Helle Fonager

2022 Tilknytningsorienteret psykoterapi med voksne specialistkursus v/Sarah Daniel

2021 Childrens Hypnosis Specialist Certificering ISAHt v/M. Castor

2021 Traume Collapse Technique Practitioner (TCTp) Certificering ISAHt v/ THA

2020 Hypnoterapi. Certificering v/ Hypnose Academy

2016 Parent Child Early Relational Assesment (PC-ERA) Certificeringskursus v/ Sari Ahlqvist-Björkroth og Susanne Landorph   

2016 Circle of Security – Parenting (COS-P) Certificering v/Glenn Cooper 

2016 Pregnancy Interview (PI), Reflective Functioning (RF) Certificering v/Arietta Slade, PDI Training Institute New York, US  

2016 Adult Attachment Interview (AAI), Reflective Functioning (RF), Certificering v/ Anna Freud Center London, UK 

2016 Småbørnskonsulent. 1-årig eksamineret uddannelsesforløb med særligt fokus på tidlig tilknytning, omsorgssvigt og tidlig intervention v/Kari Killén og Margaretha Brodén  

2015 Methodological principles in psychological research, Inst. for Psykologi, Københavns Universitet 

2015 Parent Development Interview (PDI), Reflective Functioning (RF) Certificering v/ Anna Freud Center, London, UK 

2013 Personlighedspsykologi 20 ECTS, Institut for Psykologi, Københavns Universitet  

2011 1-årig supervisionsuddannelse, Institut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU  

2009 Masterclass gestaltterapi – 1-årig terapeutisk overbygningsuddannelse, Københavns Gestalt Institut 

2007 Tilknytning og tidlig relationsudvikling. Efteruddannelse v/Margareta Brodén  

2007 Kandidatgrad i Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet 

2004 Praktisk anvendt psykoterapi 2-årig overbygning, Psykoterapeutisk Institut, København 

2002 Oplevelsesorienteret psykoterapi 2-årig basisuddannelse, Psykoterapeutisk Institut, København  

1997 Jordemoder, Jordemoderskolen i København 

Udvalgte kurser   

2022 Tilknytning og terapeutiske interventioner v/ Inge Holm

2020 ADBB – Alarm Distress Baby Scale v/ Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Inst. for Psykologi, Københavns Universitet.

2020 Somatic Experience– Behandling af chok og traume v/ Traumehealing

2019 Vold i nære relationer – opsporing og risikovurdering v/ Lev uden vold

2019 Kontakt og opmærksomhed ind I ordløse kropslige lag og tilstande v/ Ulla Rung Weeke

2018 Introduktion til NBO v/ NFSU Malmö

2017 Angstbehandling v/ H. Rose

2016 Minding the baby. Enhancing Reflective Parenting in Home Visiting kursus v/Arietta Slade, Yale Child Study Center 

2014 Qualitative Research and Analysis, NatCen London, UK  

2014 Krops- og traumeterapi uddannelsesforløb v/Henrik Vettergren Carlsen   

2014 Traume og PTSD v/Bessel van der Kolk, København  

2013 Evaluering af udviklingsprojekter, Professionshøjskolen Metropol  

2013 Erhvervsrettet Innovation, Professionshøjskolen Metropol  

2009 Gestaltterapeutisk teori og metode v/Hanne Hostrup, Københavns Gestalt Institut  

2006 Komplicerede tabsprocesser v/Marianne Davidsen Nielsen, Psykoterapeut Foreningen  

Ansættelser

2022-fortsat terapeut, supervisor og faglig vejleder i Omdrejningspunktet

2018-2022 Supervisor for medarbejder Gladsaxe Kommune Børn og Familie, tidlig indsats og rådgivning

2015-forsat Freelance ansat terapeut i TUBA, terapeutisk tilbud til børn og unge – individuel og gruppe

2014-fortsat Terapeut egen praksis

2012-2022 Ekstern underviser på Sexologiskolen (udd. af sexologer/parterapeuter)

2011-fortsat Supervisor for studerende – individuel og gruppe

2010-fortsat Lektor, Jordemoderuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

2006-2010 Adjunkt, Jordemoderuddannelsen, CVU Øresund  

2001-2006 Timelønnet jordemoder Frederiksberg Hospital  

1998-2001 Fastansat jordemoder på Hvidovre Hospital  

1997-1998 1-årigt vikariat, jordemoder fuld tid, Glostrup Amtssygehus  

Publikationer  

2022 Helle Johnsen, M. Juhl, Bodil K. Møller og Vibeke de Lichtenberg. Adult Daughters of Alcoholic Parents—A Qualitative Study of These Women’s Pregnancy Experiences and the Potential Implications for Antenatal Care Provision. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 3714. https://doi.org/10.3390/ ijerph19063714

2018 Juhl, M., Gerholt, S. F., Lind, M. S., de Lichtenberg, V. & Rod, M. H., Bedre sundhedspleje til udsatte familier i barnets første 1.000 dage – hvordan kan arbejdet styrkes? Frederiksberg: Nationalt videncenter om Udsatte Børn og Unge.

2016  deLichtenberg,V. Schwangere Töchter von AlkoholikerInnen –  Schweres Erbe. Deutsche Hebammen Zeitschrift. 2016, 68 (8): 42-44. (artikel) 

2016  de Lichtenberg, V. & Nielsen, M. Livscyklusernæring (2016). Kap 1: indledning i Fertilitet og befrugtning, Kap. 2: Indledning i Graviditet, kap 3: indledning i Spædbørn. Redaktør Fisker, S. & Larsen, R. E.K, Munksgaard. (Bidrag til bog) 

2014  de Lichtenberg, V. Den innovative Underviser – udviklingsprojekt med fokus på personlige, pædagogiske og didaktiske virkemidler. Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, UDDX (Rapport)  

2012  de Lichtenberg, V.: Supervision i den kliniske del af Jordemoderuddannelsen: sammenhæng og fastholdelse. Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol (Rapport)  

2008  de Lichtenberg, V.: Det jordemoderfaglige dilemma. Tidsskrift for Jordemødre. Nr. 1, s. 18-19 (artikel) 

2007  de Lichtenberg, V.: Kunst og videnskab i Jordemoderuddannelsen. Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet, 70 sider (speciale) 

Videnskabelige bidrag  

2016  de Lichtenberg, V. Professional and personal challenges of midwife students. European Midwives Association (EMA) 2nd-3rd December 2016, London (Poster-præsentation, 1. Pris) 

2016  de Lichtenberg, V. When adult daughters of alcoholics become mothers, 20th congress of the Nordic Federation of Midwives, 12-14th may 2016, Göteborg (Peer-reviewed mundtlig præsentation) 

2015  de Lichtenberg, V. Barndommens betydning for den tidlige tilknytning, Sund/Tek Forskningens dag, september 2015, København (Poster-præsentation)   

2015  de Lichtenberg, V. Professional Understanding and Personal Insight – Group Supervision for Midwife Students during their Clinical Education; 11th European Conference of the Commonwealth Nurses and Midwives Federation, 6. – 7. March 2015, Malta (Peer-reviewed mundtlig præsentation) 

2013  de Lichtenberg, V. Becoming a midwife -Identifying the challenges and issues of midwife students; 19th Nordic Midwifery Congress; jun. 2013, Oslo, Norge (Peer-reviewed mundtlig præsentation) 

Netværk og internationale relationer  

  • Nordic Marcé Society – Bestyrelsespost – tværfaglig organisation med fokus på psykisk helse i svangerskab, fødsel og spædbarnstid. Er en gren af den internationale organisation “Marce´society”  
  • Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling – netværk med fokus på at integrere forskere og klinikere med fokus på at genere ny forskning og udvikle nye arbejdsmetoder for at støtte udviklinge hos spæd børn, små børn og deres familier  
  • Forskernetværk sårbare gravide – forum opstartet med henblik på at dele viden, knytte kontakter mellem forskere med fokus sårbare gravide og familier 
  • Netværksgruppen, Perinaltalt Mentalt Helbred – Netværks med fokus på klinisk jordemoderpraksis og mulighederne for at arbejde tidligt forebyggende i et børne- og familieperspektiv