Om mig

Om mig

Jeg er uddannet terapeut, supervisor, jordemoder og cand.pæd.soc. Jeg er ansat som lektor ved Jordemoderuddannelsen i København, hvor jeg udover at undervise i og være fagansvarlig for psykologi også arbejder med supervision og terapeutiske samtaler - individuelt og i gruppe. Jeg har derudover gennem flere år fungeret som terapeut b.la. i TUBA og som supervisor for Gladsaxe Kommunes unge- og familierådgivning. Jeg har sideløbende med dette, de sidste år været i gang med et forskningsprojekt med fokus på den bl.a. den prænatale og tidlige tilknytning hos voksne børn af alkoholikere.

CV

Uddannelse  

2016 Parent Child Early Relational Assesment (PC-ERA) certificeringskursus v/ Sari Ahlqvist-Björkroth og Susanne Landorph

2016 Circle of Security – Parenting (COS-P) træning og certificering v/Glenn Cooper

2016 Pregnancy Interview (PI), Reflective Functioning (RF) Efteruddannelse og certificering v/Arietta Slade, PDI Training Institute New York, US (igangværende certificeringsproces)

2016 Adult Attachment Interview (AAI), Reflective Functioning (RF), Efteruddannelse og certificering Anna Freud Center London, UK

2016 Småbørnskonsulent. 1-årig eksamineret uddannelsesforløb med særligt fokus på tidlig tilknytning, omsorgssvigt og tidlig intervention v/Kari Killén og Margaretha Brodén

2015 Methodological principles in psychological research, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2015 Parent Development Interview (PDI), Reflective Functioning (RF)Efteruddannelse og certificering v/Michelle Sleed, Anna Freud Center, London, UK

2013 Personlighedspsykologi 20 ECTS, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2011 1-årig supervisionsuddannelse, Institut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU

2009 Masterclass gestaltterapi – 1-årig terapeutisk overbygningsuddannelse, Københavns Gestalt Institut

2007 Tilknytning og tidlig relationsudvikling. Terapi med gravide og spædbarnsforældre Efteruddannelse v/Margareta Brodén

2007 Kandidatgrad i Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet

2004 Praktisk anvendt psykoterapi 2-årig overbygning, Psykoterapeutisk Institut, København

2002 Oplevelsesorienteret psykoterapi 2-årig basisuddannelse, Psykoterapeutisk Institut, København

1997 Jordemoder, Jordemoderskolen i København

 

Udvalgte kurser   

2017-                Supervision v/ Meriam Al-Erhayem

2016                 Minding the baby. Enhancing Reflective Parenting in Home Visiting træning v/Arietta Slade, Yale Child Study Center

2014-2016       Uddannelsesgruppe supervision og Terapi v/Susanne Bang

2014                 Qualitative Research and Analysis, NatCen London, UK

2014                 Uddannelsesgruppe i krops- og traumeterapi v/Henrik Vettergren Carlsen

2014                 Traume og PTSD v/Bessel van der Kolk, København

2009                  Gestaltterapeutisk teori og metode v/Hanne Hostrup, Københavns Gestalt Institut

2006                 Komplicerede tabsprocesser v/Marianne Davidsen Nielsen, Psykoterapeut Foreningen

 

Publikationer  

2016    deLichtenberg,V.  Schwangere Töchter von AlkoholikerInnen -  Schweres Erbe. Deutsche Hebammen Zeitschrift. 2016, 68 (8): 42-44. (artikel)

2016 de Lichtenberg, V. & Nielsen, M. Livscyklusernæring (2016). Kap 1: indledning i Fertilitet og befrugtning, Kap. 2: Indledning i Graviditet, kap 3: indledning i Spædbørn. Redaktør Fisker, S. & Larsen, R. E.K, Munksgaard. (Bidrag til bog)

2014 de Lichtenberg, V. Den innovative Underviser – udviklingsprojekt med fokus på personlige, pædagogiske og didaktiske virkemidler. Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, UDDX (Rapport)

2012 de Lichtenberg, V.: Supervision i den kliniske del af Jordemoderuddannelsen: sammenhæng og fastholdelse. Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol (Rapport)

2008 de Lichtenberg, V.: Det jordemoderfaglige dilemma. Tidsskrift for Jordemødre. Nr. 1, s. 18-19 (artikel)

2007 de Lichtenberg, V.: Kunst og videnskab i Jordemoderuddannelsen. Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus Universitet, 70 sider (speciale)

 

Videnskabelige bidrag 

2016 de Lichtenberg, V. Professional and personal challenges of midwife students. European Midwives Association (EMA) 2nd-3rd December 2016, London (Poster-præsentation, 1. Pris)

2016 de Lichtenberg, V. When adult daughters of alcoholics become mothers, 20th congress of the Nordic Federation of Midwives, 12-14th may 2016, Göteborg (Peer-reviewed mundtlig præsentation)

2015 de Lichtenberg, V. Barndommens betydning for den tidlige tilknytning, Sund/Tek Forskningens dag, september 2015, København (Poster-præsentation)

2015 de Lichtenberg, V. Professional Understanding and Personal Insight - Group Supervision for Midwife Students during their Clinical Education; 11th European Conference of the Commonwealth Nurses and Midwives Federation, 6. – 7. March 2015, Malta (Peer-reviewed mundtlig præsentation)

2013 de Lichtenberg, V. Becoming a midwife -Identifying the challenges and issues of midwife students; 19th Nordic Midwifery Congress; jun. 2013, Oslo, Norge (Peer-reviewed mundtlig præsentation)