Supervision

Supervision

Formålet med supervision er, at den enkelte eller gruppen bliver mere bevidst om, hvordan personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger har betydning for arbejdet for den enkelte eller for gruppen. Det er en metode, der skaber refleksion, nye perspektiver, andre handlemuligheder, mere energi, lyst og arbejdsglæde. De vigtigste elementer i en supervisionsproces er åbenhed, mod til at gå ind i ukendt land, nysgerrighed, bevidstgørelse, refleksion, accept og anerkendelse.

I gruppe

Formålet er at give gruppen mulighed for at arbejde reflekterende og fagligt udviklende med store og små udfordringer i forhold til f.eks. arbejde, studie osv. Supervision i gruppe tager udgangspunkt i at arbejde med det, der er i fokus hos enkelte. Supervisor giver den eller de, der er i fokus, mulighed for at undersøge, tænke over og udvide tanke- og handlekompetencer i forhold til det tema, der er i spil. Hele gruppen deltager aktivt i arbejdet og bidrager med hjælpsom og anerkendende feedback og refleksioner. Supervision i gruppe bliver på denne måde en fælles lærings- og refleksionsproces.

Individuelt

Individuel supervision er en mulighed for at arbejde reflekteret og fagligt udviklende med det, der udfordrer dig i hverdagen. Samtalen kan tage afsæt i en konkret situation eller i bestemt typer af situationer eller relationer, som du gerne vil udvikle dig indenfor eller forstå bedre. Supervisionens fokus vælges af dig og alle aspekter af arbejdet kan her tages op, inklusive prioriteringer i arbejdslivet og arbejdslivet i forhold til dit private liv og evt. afklaring af dine personlige holdninger og værdier til områder i dit arbejdsliv.

Gruppe- eller individuel supervision med fokus på særligt menneskearbejde

Mellem terapi og supervision ligger arbejdet med de arbejdsrelaterede og private udfordringer, som er helt særlige i professioner, hvor klientkontakten kan være fysisk og følelsesmæssigt belastende. Her arbejdes individuelt eller i gruppe med at se på disse påvirkninger, som kan gennemsætte sig både i privatlivet og i klient/patient-arbejdet. Yderligere ser vi på, hvordan ubalancerne kan hænge sammen med hjælperens egne livsoplevelser og ubevidste holdninger.

Træningsgrupper for terapeutstuderende og nyuddannede terapeuter

Formålet med træningsgrupperne er at opnå praksiserfaring og skærpe opmærksomheden på sig selv i rollen som terapeut. I gruppen trænes den terapeutiske samtale under direkte supervision med fokus på blandt andet tilstedeværelse og opmærksomhed og overføring og modoverføring. Der arbejdes med konstruktiv og omsorgsfuld feedback, og der er fokus på at knytte teoretiske perspektiver på de praktiske terapeutiske processer og problemstillinger. Gennem arbejdet og træningen med hinanden i gruppen støttes den enkeltes personlige og terapeutiske udvikling i en tryg setting

Grupperne sammensættes efter erfaring.

Max 6 deltagere.

Når du tilmelder dig træningsgruppen, er din tilmelding bindende og gælder alle planlagte gruppegange.

Pris efter aftale.

Betaling: kontant efter hver gang (eller hele beløbet 1. gang)

Afbud: Der modregnes ikke ved evt. Afbud