Terapi

Terapi

 

Et terapeutisk forløb er baseret på åbenhed og tillid, og på nysgerrighed efter, i et samarbejde mellem dig og mig, at undersøge det, der optager dine tanker og følelser i forskellige situationer og relationer.

I det terapeutiske arbejde lægger jeg vægt på relation, tillid og ligeværd, hvor udgangspunktet er, at vi alle har vores egen måde at være i og forstå verden på, og at det er netop der, vi må mødes. Jeg arbejder ud fra tanken om, at terapi er hjælp til at forstå sig selv, sine følelser, mønstre og reaktioner. 

Terapi er altså hjælp til at forstå dig selv. Når du forstår, dine følelser og reaktioner og hvorfor du gør som du gør, så får du mulighed for at gøre noget andet. Når du får indsigt i og mulighed for at reflektere over dine følelser i forkskellige situationer og relationer, giver det dig nye handlerum, muligheder og inspiration til at skabe den udvikling og den forandring i dit liv, som du ønsker dig.