Priser

Priser

Priser

PRISER pr. 1/1 - 2024
Terapi
Individuel samtale (60 minutter) kr. 900,-
Studerende (efter aftale)

Hypno-terapeutiske sessioner
Samtale samt hypnose (90-120 min) kr. 1400,-

Graviditet og fødsel
Individuel eller par (90 minutter) kr. 1350,-

Supervision
Pris efter aftale

Det praktiske

Der kan indbetales på
Reg. 5301 Konto: 0353888

Alternativt kontant ved afslutningen af sessionen.

Afbud

Ring afbud på tlf: 2068 6817 gerne tidligst muligt og senest kl 16 dagen før din aftale.

Ved afbud samme dag, betales der halv pris.
Ved udeblivelse betales der fuld pris.

Tavshedspligt

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt, og jeg videregiver således ikke oplysninger om mine klienter til 3. mand. Dette gælder ikke, når jeg ifølge den gældende lovgivning har oplysningspligt til eksempelvis de sociale myndigheder eller politi.